KINTU by Jennifer Nansubuga Makumbi

Launch of Jennifer Nansubuga Makumbi’s KINTU, winner of the 2013 Kwani? Manuscript Project.
Chaired by Kate Haines, associate editor of Kwani Trust.